PIEREDZE.ZIP

Šodien es vēlētos parunāt par video. Kā varbūt esi ievērojis, par mūsu mazo saukli jebšu apzīmētāju ir kļuvis teikums “Pony&Smith – paper goods and visual storytelling”. Ar šo mēs vēlējāmies likt uzsvaru uz mūsu darbu kā stāstījumu, vēstījumu. Ar ik katru lietu, ko paveicam, mēs gribam kaut ko Tev, skatītājam, pastāstīt. Īpaši liela nozīme šim konceptam ir video jomā. Piemēram, ar savu iepriekšējo video no Youngtimer pasākuma mēs gribējām Tev pastāstīt, ka šis pasākums bija pozitīva, saliedējoša, ar draudzīgu konkurenci un labu noskaņojumu pildīta pieredze. Šeit es gribētu uzsvērt pēdējo vārdu – pieredze. Jo kas tad ir video? Manā skatījumā, tā ir sakompresēta pieredze. Notikuma sniegtā pieredze ZIP failiņā, kas pēc tam tiek atsaiņota katra skatītāja iekšējā pasaulē un tur iegūst jaunu vērtību, sajaucoties ar katra emocionālo skatījumu un individuālo pieredzi. Mēs ietveram ne tikai vienas dienas notikumu, bet visu gatavošanās periodu un emocionālo piedzīvojumu pāris minūšu video, un tā ir sakoncentrēta, ērti lietojama, mazformāta pieredze, ko skatītājam, kā patērētājam, ir viegli uztvert un iegūt sev. Video sniedz mums iespēju dalīties šajā pieredzē ar ik katru. Padomā, ceļojumi, piedzīvojumi un vairāk vai mazāk spilgti notikumi bagātina mūsu dzīves pieredzi, bet ne vienmēr tie ir pieejami tuvākajā laikā vai telpā. Īpaši kādā drūmā, lietainā dienā ir ārkārtīgi nepieciešams kāds iedvesmojošs uzmundrinājums un tad ātrākais un ērtākais veids, kā pacelt sev noskaņojumu, ir noskatīties kādu video. Ja tas ir labi izstrādāts, tad vismaz kāda daļiņa no šīs vienreizējās pieredzes pieķeras arī man un līdz ar to es kļūstu par bagātāku cilvēku – esmu aizceļojusi uz citu vietu un laiku, piedzīvojusi plašu emociju gammu, ieguvusi labāko no šajā video ietvertā piedzīvojuma. Un tas ir tas, ko mēs ceram, ka mūsu darbu skatītāji arī sev iegūst. Mēs – video autori – kļūstam par filtru, kurš aiztur lieko, izfiltrē vistīrāko, visspilgtāko pieredzi koncentrētā, kompaktā veidā, ko sniegt skatītājam. Pie tam, no šī procesa iegūstam mēs visi – gan jūs kā skatītāji, gan mēs kā autori, jo šis attīrīšanas process ļauj arī mums pašiem saprast vai pat drīzāk – izjust, kas no šīs mūsu pieredzes būs paliekošais un īstenais. Jo tas ir tas, kam ir nozīme, tas, kas mums ir līdzās visā mūsu dzīves ceļojumā un tikai to, visīstāko un neaizmirstamo, mēs gribam sniegt citiem.